Overname van Marintec Expertise door Verschoor & Bras

overname-marintec

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat Marintec Expertise BV vanaf 3 maart 2017 deel uitmaakt van V+B Holding BV in Rotterdam, de moedermaatschappij van Verschoor & Bras BV en Marinco Survey BV.

Aanleiding voor de overname is de wens van Marintecs directeur Cees Touw om binnen enkele jaren met pensioen te gaan en de door hem succesvol opgebouwde onderneming en het uit twee experts en een secretaresse bestaande personeel, in goede handen achter te laten.

De besprekingen over de overname verliepen uiterst plezierig en alle partijen zijn ervan overtuigd dat de nieuwe samenwerking vruchtbaar zal zijn. De werkzaamheden van de in Rotterdam gevestigde expertisebureaus van maritiem en non-maritiem experts en technisch adviseurs vullen elkaar naadloos aan. Hierdoor ontstaat het voordeel van synergie op de werkvloer en op managementniveau.

Cees blijft het komende jaar de leiding van het kantoor Maasvlakte voeren en zal in de jaren hierna verbonden blijven aan Marintec, zij het minder intensief. De start is reeds gemaakt om zo goed mogelijk invulling te geven aan het vertrek van Cees op termijn.

Marintec Expertise blijft gehuisvest in het kantoor op de Maasvlakte zodat de klanten aldaar optimaal bediend kunnen worden. Het algemene management zal gevoerd worden vanuit het (hoofd)kantoor aan de Burgemeester Hazenberglaan 403 te Rotterdam.

Marintec Expertise

Marintec Expertise is een expertisebureau met experts en technisch adviseurs op het gebied van scheepvaart, spoor, techniek, transport en goederen. Het bedrijf is gevestigd op de Rotterdam-Maasvlakte en vertegenwoordigt o.a. stuwadoors, transportondernemingen, spoorwegmaatschappijen, verzekeraars en makelaars en biedt deskundige ondersteuning en advies bij ongevalsonderzoeken, claims, schadebeperking, schadeherstel en aansprakelijkheid.

In het kort:

 • Expertise en incident onderzoek op binnenvaart-, kust- en zeeschepen
 • Container- en ladingexpertises
 • Onafhankelijk onderzoek van spoormaterieel, transportmiddelen en infrastructuur
 • Taxaties van maritieme en niet-maritieme objecten
 • Advisering van stuwadoors
 • Management & Boekhouding

  Burgemeester Hazenberglaan 403
  3078 HG Rotterdam
  +31 10 479 59 55 – (24/7)
  directie@verschoor-bras.nl
  BTW-nr. NL8123.84.726.B01
  KvK nr. 24352979
  IBAN NL69 RABO 0316 8784 13

  Marintec Expertise B.V.

  Europaweg 875
  3199 LD Maasvlakte
  Havennummer 8200, gebouw 05

  E: maasvlakte@marintec.nl
  P: +31 (0)181 36 36 00 – (24/7)