Taxaties

Taxaties van materieel en infrastructuur

Soms wil een klant een taxatie van een enkel stuk materieel, maar het komt ook voor dat een opdrachtgever om een taxatie van een complete (container)terminal vraagt of dat een financiële instelling een taxatie nodig heeft voor een financiering. Marintec kan zo’n taxatie uitvoeren en er een accuraat en betrouwbaar rapport over opstellen.

Taxatierapport

We leveren onze opdrachtgevers een compleet rapport, inclusief:

  • een verklaring over het doel van de taxatie en de intenties van de opdrachtgever;
  • een beschrijving van de gestelde doelen, de gehanteerde methode en aanpak;
  • een complete lijst van het getaxeerde materieel of de getaxeerde infrastructuur en de locatie daarvan;
  • een duidelijke beschrijving van elk goed, waarin alle significante kenmerken zoals afmetingen, capaciteit, accessoires, modificaties enzovoort zijn opgenomen;
  • de waarde van elk item

Verschillende waardetypen

Er bestaan verschillende waardetypen voor het vaststellen van de waarde van een goed:
– redelijke marktwaarde, de meest waarschijnlijke waarde tussen een bereidwillige koper en verkoper;
– marktwaarde ter plaatse, de meest waarschijnlijke waarde tussen een bereidwillige koper en verkoper van een object dat is geïnstalleerd voor het beoogde gebruik;
geforceerde executiewaarde, de meest waarschijnlijke waarde verkregen bij een publieke veiling;
geregelde executiewaarde, de meest waarschijnlijke waarde verkregen bij een separaat onderhandelde verkoop;
nieuwwaarde, de meest waarschijnlijke waarde of de waarde van een nieuw voorwerp van gelijkwaardige kwaliteit en met vergelijkbare specificaties

A Charles Taylor company

Marintec Expertise BV

Bezoekadres
Europaweg 875
3199 LD Maasvlakte
Havennr. 8200, gebouw 5

maasvlakte@marintec.nl
+31 (0)181 36 36 00 - (24/7)